Trung tâm gia sư tây đô
Gia sư dạy kèm

Bảng giá gia sư dạy kèm tại nhà Cần Thơ

💰 Bảng học phí cho học sinh lớp 1,2,3,4,5 và ôn thi lên lớp 6:

✅ Từ 100.000 đ đến 150.000 đ / 1 buổi 90 phút nếu gia sư là giáo viên

✅ Từ 70.000 đ đến 100.000 đ / 1 buổi 90 phút nếu gia sư là sinh viên

💰 Bảng học phí cho học sinh lớp 6,7,8,9 và ôn thi lên lớp 10:

✅ Giáo viên : mức học phí từ 100.000đ đến 150.000 đ / 1 buổi 90 phút

✅ Sinh viên : mức học phí từ 70.000đ đến 120.000 đ / 1 buổi 90 phút

💰 Bảng học phí gia sư Cần Thơ cho học sinh lớp 10,11,12 và ôn thi đại học:

✅ Giáo viên: mức học phí từ 100.000đ đến 180.000đ / 1 buổi 90 phút

✅ Sinh viên: mức học phí từ 80.000đ đến 150.000 đ / 1 buổi 90 phút

bảng giá học phí gia sư tại cần thơ

⚡ Sau đây kính mời quý PHHS xem qua bảng giá học phí do gia sư đề xuất tại TP Cần Thơ, bảng giá này thường là mức học phí trên 90 phút.

👉 Bảng giá do gia sư đề xuất tại Cần Thơ

Bảng giá gia sư Toán

🍁 Lê Đặng Thúy Như, Tốt nghiệp đại học Toán

Đăng ký dạy: Toán 6,7,8

Học phí: 150.000-200.000/90p

🍁 Mai thành Long, Tốt nghiệp đại học Toán

Đăng ký dạy: Toán từ lớp 6 - 12

Học phí: 150.000 đồng / 90 phút

🍁 Trần Thị Như Ý, Sinh viên năm 5 Toán

Đăng ký dạy: Toán từ lớp 1-12

Học phí: 150000/90p

🍁 Dương Ngọc Minh, Sinh viên năm 1 Toán

Đăng ký dạy: Toán từ lớp 1-12

Học phí: 180000đ/90 phút

🍁 Nguyen Quoc Huy, Sinh viên năm 2 Toán

Đăng ký dạy: Toán từ lớp 1-12

Học phí: 100000-150000₫/90 phút

🍁 Nguyễn Nhật Quỳnh, Sinh viên năm 1 Toán

Đăng ký dạy: Toán lớp 1-12

Học phí: 180000/ 90phút

🍁 Nguyễn Vị Nữ Hoàng, Sinh viên năm 1 Toán

Đăng ký dạy: Toán từ 1-6

Học phí: 90000-120000/90p

🍁 Nguyễn Nhất Hào , Sinh viên năm 1 Toán

Đăng ký dạy: Toán từ lớp 7-11

Học phí: 100.000-150.000/90 phút

🍁 Lê Trần Khánh Vy, Sinh viên năm 2 Toán

Đăng ký dạy: Toán từ lớp 1 - 5

Học phí: 120000-180000

🍁 Đỗ Trọng Ân , Sinh viên năm 1 Toán

Đăng ký dạy: 4,5,6,7,8,9,10,11

Học phí: 100.000-150.000đ/90phút

Bảng giá gia sư Lý

🍁 Phạm Thị Bé Thơ , Sinh viên năm 3 Vật lý

Chuyên dạy: Toán từ lớp 6-12 và Vật lý từ lớp 6-12

Học phí: 100.000 - 150.000đ/ 90phút

🍁 Đỗ Thanh Hằng, Giáo viên đứng lớp Vật lý

Chuyên dạy: Toán từ 6-9, môn hóa, sinh từ 6-9, lý từ 6-12

Học phí: 150.000-180.000/90 phút

🍁 Nguyễn Quốc Dương, Tốt nghiệp đại học Vật lý

Chuyên dạy: Vật lý từ lớp 6-9

Học phí: 150.000 đ/90 phút

🍁 Tạ Nguyễn Đăng Khoa, Tốt nghiệp đại học Vật lý

Chuyên dạy: toán từ lớp 1 - 12

Học phí: 150000/90 phút

🍁 Phan Thị Yến Nghi , Sinh viên năm 3 Vật lý

Chuyên dạy: Vật Lý từ lớp 9 - 12

Học phí: 150.000đ/90 phút

🍁 Huỳnh Thảo Nhi, Giáo viên đứng lớp Vật lý

Chuyên dạy: Toán - KHTN cấp 2, Lý cấp 3

Học phí: Thương lượng

🍁 Ngô Thị Phương Anh, Đang học cao học Vật lý

Chuyên dạy: Vật lý từ lớp 6-12

Học phí: 120.000 -200.000đ/90 phút

🍁 Thân Thị Lan, Thạc sỹ Vật lý

Chuyên dạy: Vật lý 6-12

Học phí: 180000-200000

🍁 Phạm Thảo Ngọ, Sinh viên năm 3 Vật lý

Chuyên dạy: Lý từ lớp 6-11

Học phí: 125.000-180.000/90p

🍁 Phan Thanh Huy, Sinh viên năm 3 Vật lý

Chuyên dạy: Vật lý từ lớp 10-12

Học phí: 100.000đ/90 phút

Bảng giá gia sư Hóa

🍁 Nguyễn Hải Hiểu, Sinh viên năm 4 Hóa học

Chuyên dạy: Nhận dạy Môn Hóa học từ lớp 8 - 12

Học phí: 120.000 - 150.000

🍁 Nguyễn Thị Trang, Giáo viên đứng lớp Hóa học

Chuyên dạy: Hóa từ 6 đến 12

Học phí: 250.000 đến 300.000/90 phút

🍁 Lê Minh Đan, Tốt nghiệp đại học Hóa học

Chuyên dạy: Hóa từ lớp 8 - 11

Học phí: 120000 - 150000

🍁 Nguyễn Tấn Thi, Tốt nghiệp đại học Hóa học

Chuyên dạy: Hóa từ lớp 10 - 12

Học phí: 120000 - 200000đ/90 phút

🍁 Bùi Thị Loan, Đang học cao học Hóa học

Chuyên dạy: Hoá 8-9, Tin học văn phòng

Học phí: 100.000 - 150.000/ 90 phút

🍁 Ngô Nguyễn Trà My, Đang học cao học Hóa học

Chuyên dạy: Hóa học từ lớp 8-12

Học phí: 120.000 - 200.000/90 phút

🍁 Huỳnh Hưng Quý, Sinh viên năm 1 Hóa học

Chuyên dạy: Toán 9-12. Hoá 12

Học phí: 100.000 - 150.000/90 phút

🍁 Nguyễn Phạm Minh Thảo, Sinh viên năm 3 Hóa học

Chuyên dạy: Hoá từ lớp 8-12

Học phí: 120.000-150.000đ/90 phút

🍁 Phan Chí Thành, Sinh viên năm 4 Hóa học

Chuyên dạy: Hóa từ lớp 6 - 12

Học phí: 120.000 - 180.000đ/90 phút

🍁 Trịnh Ngọc Quí , Sinh viên năm 3 Hóa học

Chuyên dạy: Hóa từ lớp 8 - 12

Học phí: 120.000 - 180.000đ/90 phút

Bảng giá gia sư tiếng Anh

🍁 Nguyễn Hữu Quốc, Sinh viên năm 3 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ lớp 1-11

Học phí: 110.000-150.000

🍁 Lý Quốc Bảo, Sinh viên năm 3 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ lớp 3 - 9

Học phí: Lương thỏa thuận

🍁 Ngô Phương Huỳnh, Sinh viên năm 3 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ lớp 1-11

Học phí: tối thiểu 120.000/90 phút

🍁 Lam Nghệ Giai, Tốt nghiệp đại học Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh lớp 1 đến lớp 7

Học phí: 120.000đ - 180.000đ/1 buổi/ 90 phút

🍁 Trần Thị Kiều Oanh, Tốt nghiệp đại học Tiếng Anh

Chuyên dạy: Toán, tiếng Việt, tiếng Anh lớp 1

Học phí: 100.000/60 phút

🍁 Lê bảo ngọc, Sinh viên năm 2 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng anh từ lớp 1-11

Học phí: 100.000-200.000/90 phút

🍁 Đỗ Tuyết Nghi, Sinh viên năm 4 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ lớp 1-9

Học phí: 100.000-150.000đ/ 90 phút

🍁 Lê Hồng Đức, Sinh viên năm 1 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng anh từ lớp 6-9

Học phí: 130.000/90 phút

🍁 Trần Hoàng Yến Nhi, Sinh viên năm 4 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh 1-12

Học phí: Từ 120.000/90 phút

🍁 TIÊU ÁI NGUYỆT, Sinh viên năm 3 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ lớp 1 - 9

Học phí: 800.000 - 150.000đ/ 90 phút

Bảng giá gia sư môn văn

🍁 Đoàn Huỳnh Duy Phương, Sinh viên năm 3 Ngữ văn

Chuyên dạy: Toán & Tiếng Việt (1-5), Ngữ văn (6-12)

Học phí: 120.000 - 200.000/ 90 phút

🍁 Đào Duy Tùng, Sinh viên năm 4 Ngữ văn

Chuyên dạy: Tiếng việt từ lớp 1-5, Ngữ văn 6-9

Học phí: 100.000/90 phút

🍁 Trần Thị Anh Đào, Sinh viên năm 1 Ngữ văn

Chuyên dạy: Toán và tiếng Việt 1,2,3,4,5

Học phí: 90000 - 120000

🍁 LÊ THUÝ DUY, Sinh viên năm 3 Ngữ văn

Chuyên dạy: Toán,tv, văn 1,2,3,4,5,6

Học phí: 120.000/ 90p

🍁 Nguyễn Thị Ngọc Là , Giáo viên đứng lớp Ngữ văn

Chuyên dạy: Ngữ văn 6- 12, Toán tiếng Việt (1 -5)

Học phí: 125.000/90 phút

🍁 Nguyễn Thị Thúy Hằng, Sinh viên năm 3 Ngữ văn

Chuyên dạy: 1 _5 tất cả môn và ngữ văn từ 1_12

Học phí: 120.000 _ 150.000

🍁 Nguyễn Thư Trang, Sinh viên năm 4 Ngữ văn

Chuyên dạy: Ngữ Văn 1-12

Học phí: 100.000-200.000/90 phút

🍁 Đinh Vĩ Khang, Giáo viên đứng lớp Ngữ văn

Chuyên dạy: Toán + Tiếng Việt tiểu học. Toán lớp 6-7-8, Ngữ Văn 9-10-12 (ôn luyện thi THPTQG), Địa lí lớp 9-12 (ôn thi chuyển cấp và THPTQG)

Học phí: 120.000-150.000/90 phút

🍁 Đào Duy Tùng, Sinh viên năm 4 Ngữ văn

Chuyên dạy: Tiếng Việt tiểu học, Ngữ văn từ lớp 6-9

Học phí: 100.000/90 phút

🍁 VĂN MINH THÊ, Thạc sỹ Ngữ văn

Chuyên dạy: Ngữ văn 6,7,8,9,10,11,12 và kèm bé Tiểu học; Lớp tuyển sinh môn Văn 10 và THPT môn Văn 12

Học phí: Tùy vào trung tâm

Bảng giá gia sư cấp 1 (lớp 1, 2, 3, 4, 5)

🍁 Thiên Kim, Sinh viên năm 2

Chuyên dạy: Toán lớp 1-5

Học phí: 120000-150000

🍁 Huỳnh thị mỹ phương, Sinh viên năm 2

Chuyên dạy: Toán từ lớp 1-3

Học phí: 100.000-120.000đ/90 phút

🍁 Trần Vân Hà, Sinh viên năm 1

Chuyên dạy: Tất cả các môn tiểu học , Hoá 6-12, Toán 6-9

Học phí: 100-200/ 90 phút

🍁 Võ Thị Trúc Quỳnh , Sinh viên năm 1

Chuyên dạy: Toán , tiếng Việt tiểu học

Học phí: 120-150.000₫/90phút

🍁 Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Sinh viên năm 2

Chuyên dạy: Toán lớp 1 đến 5

Học phí: 120/90phut

🍁 An Kim Vui, Sinh viên năm 1

Chuyên dạy: Toán, tiếng anh, tiếng việt ( cấp 1, 2 ), lí ( cấp 2 )

Học phí: 100_125d/90p

🍁 Lê Bảo Trân, Sinh viên năm 1

Chuyên dạy: Toán,Tiếng Việt lớp 1

Học phí: 120.000/90 phút

🍁 Đoàn Thị Anh Thư, Sinh viên năm 1

Chuyên dạy: Toán từ lớp 1-5

Học phí: 150.000/ 90 phút

🍁 Trần Thị Tường Vy, Sinh viên năm 4

Chuyên dạy: Toán Tiếng Việt từ lớp 1 - 5

Học phí: 100.000 -120.000đ/ 90 phút

🍁 LÊ THỊ HỒNG DÂNG, Giáo viên đứng lớp

Chuyên dạy: Đàn lớp 1 - 5

Học phí: 200.000k/60phútHãy xem thêm gia sư từ hệ thống của Trung tâm: Tại đây!

☎️ Liên hệ tư vấn và đăng ký học điện thoại/ Zalo: 0916 774 630

121  12/2/2023 12:13:36 PM


Đăng ký tìm gia sư    Đăng ký dạy thêm dạy kèm tại nhà Cần Thơ

BÌNH LUẬN

Viết bình Luận:

Lớp trên FacebookGia sư theo Khu vực🔰  Gia sư Ninh Kiều

🔰  Gia sư Cái Răng

🔰  Gia sư Phong Điền

🔰  Gia sư Bình Thủy

🔰  Gia sư Ô Môn

Gia sư theo môn🔰  Gia sư Mầm non

🔰  Gia sư Tiểu Học

🔰  Gia sư Toán

🔰  Gia sư Lý

🔰  Gia sư Hóa

🔰  Gia sư tiếng Anh

🔰  Gia sư tiếng Hoa

🔰  Gia sư tiếng Hàn

🔰  Gia sư tiếng Nhật

🔰  Gia sư tiếng Pháp

🔰  Gia sư văn học

🔰  Gia sư môn Sinh

🔰  Gia sư Piano Guitar

🔰  Gia sư tin học

🔰   Gia sư luyện vẽ

🔰  Luyện thi đại học

Gia sư theo lớp🔰  Gia sư lớp 1

🔰  Gia sư lớp 2

🔰  Gia sư lớp 3

🔰  Gia sư lớp 4

🔰  Gia sư lớp 5

🔰  Gia sư lớp 6

🔰  Gia sư lớp 7

🔰  Gia sư lớp 8

🔰  Gia sư lớp 9

🔰  Gia sư lớp 10

🔰  Gia sư lớp 11

🔰  Gia sư lớp 12

Dành cho gia sư🔰  Cập nhật hồ sơ gia sư

🔰  Việc làm cần tìm gia sư

🔰  Cách lấy mã số gia sư

🔰  Cách tuyển gia sư của Trung tâm

Hãy like facebook để nhận thông tin lớp mới thường xuyên

Trung tâm Gia Sư Tây Đô

Dạy kèm tại nhà – Chất lượng số 1

Điện thoại: 0916 774 630

Địa chỉ: 73/33 Nguyễn Trãi, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

© Designed by Tin Hoc Tay Do