Trung tâm gia sư tây đô
Gia sư dạy kèm

Bảng giá gia sư dạy kèm tại nhà Cần Thơ

💰 Bảng học phí cho học sinh lớp 1,2,3,4,5 và ôn thi lên lớp 6:

✅ Từ 100.000 đ đến 150.000 đ / 1 buổi 90 phút nếu gia sư là giáo viên

✅ Từ 70.000 đ đến 100.000 đ / 1 buổi 90 phút nếu gia sư là sinh viên

💰 Bảng học phí cho học sinh lớp 6,7,8,9 và ôn thi lên lớp 10:

✅ Giáo viên : mức học phí từ 100.000đ đến 150.000 đ / 1 buổi 90 phút

✅ Sinh viên : mức học phí từ 70.000đ đến 120.000 đ / 1 buổi 90 phút

💰 Bảng học phí gia sư Cần Thơ cho học sinh lớp 10,11,12 và ôn thi đại học:

✅ Giáo viên: mức học phí từ 100.000đ đến 180.000đ / 1 buổi 90 phút

✅ Sinh viên: mức học phí từ 80.000đ đến 150.000 đ / 1 buổi 90 phút

bảng giá học phí gia sư tại cần thơ

⚡ Sau đây kính mời quý PHHS xem qua bảng giá học phí do gia sư đề xuất tại TP Cần Thơ, bảng giá này thường là mức học phí trên 90 phút.

👉 Bảng giá do gia sư đề xuất tại Cần Thơ

Bảng giá gia sư Toán

🍁 Nguyễn Thành Nghĩa , Thạc sỹ Toán

Đăng ký dạy: Toán 12 LTDH

Học phí: 150000đ/90 phút

🍁 Nguyễn Minh Trí, Sinh viên năm 1 Toán

Đăng ký dạy: Toán từ lớp 1-12

Học phí: 80.000-90.000/90 phút

🍁 Le Xuan Truong, Sinh viên năm 3 Toán

Đăng ký dạy: Toán từ lớp 8-11

Học phí: 110k- 145k/90 phút

🍁 Phan Thị Khả Mi , Sinh viên năm 3 Toán

Đăng ký dạy: Toán từ lớp 6_11

Học phí: 100.000₫/90 phút

🍁 Trần Thái Phương Anh, Sinh viên năm 3 Toán

Đăng ký dạy: Toán 6, 7, 8, 9, 10,11

Học phí: 100-130.000đ/90 phút

🍁 Phạm cẩm tiên, Sinh viên năm 3 Toán

Đăng ký dạy: Toán 1 - 11

Học phí: 150.000/90p lớp 1-9, 200.000/90p lớp 10 11

🍁 Trần Hải Nhi, Sinh viên năm 2 Toán

Đăng ký dạy: toán từ lớp 1-12

Học phí: 100-200/90p

🍁 Lê Đặng Thúy Như, Tốt nghiệp đại học Toán

Đăng ký dạy: Toán 6,7,8

Học phí: 150.000-200.000/90p

🍁 Sơn Bích Ngọc , Sinh viên năm 2 Toán

Đăng ký dạy: Toán từ lớp 1-5

Học phí: 120000/90 phút

🍁 Trần Thị Như Ý, Sinh viên năm 5 Toán

Đăng ký dạy: Toán từ lớp 1-12

Học phí: 150000/90p

Bảng giá gia sư Lý

🍁 Phạm Thị Bé Thơ , Sinh viên năm 3 Vật lý

Chuyên dạy: Toán từ lớp 6-12 và Vật lý từ lớp 6-12

Học phí: 100.000 - 150.000đ/ 90phút

🍁 Ngô Thị Phương Anh, Đang học cao học Vật lý

Chuyên dạy: Vật lý từ lớp 6-12

Học phí: 120.000 -200.000đ/90 phút

🍁 Nguyễn Quốc Dương, Tốt nghiệp đại học Vật lý

Chuyên dạy: Vật lý từ lớp 6-9

Học phí: 150.000 đ/90 phút

🍁 Phạm Thảo Ngọ, Sinh viên năm 3 Vật lý

Chuyên dạy: Lý từ lớp 6-11

Học phí: 125.000-180.000/90p

🍁 Phan Thị Yến Nghi , Sinh viên năm 3 Vật lý

Chuyên dạy: Vật Lý từ lớp 9 - 12

Học phí: 150.000đ/90 phút

Bảng giá gia sư Hóa

🍁 Huỳnh Văn Tư, Thạc sỹ Hóa học

Chuyên dạy: Hóa từ lớp 8 đến lớp 12, luyện thi đại học

Học phí: 120-200 đ/90 phút

🍁 LÊ KẾ XUÂN MỸ, Sinh viên năm 2 Hóa học

Chuyên dạy: Toán từ lớp 1 - 5

Học phí: 150000/90 phút

🍁 Phạm Hồng Ân, Tốt nghiệp đại học Hóa học

Chuyên dạy: Hoá từ lớp 8 - 12

Học phí: 120-200/90phút

🍁 Nguyễn Hải Hiểu, Sinh viên năm 4 Hóa học

Chuyên dạy: Nhận dạy Môn Hóa học từ lớp 8 - 12

Học phí: 120.000 - 150.000

🍁 Hồ Thanh Bình, Tốt nghiệp đại học Hóa học

Chuyên dạy: Toán, Lý, Hóa lớp 6-12

Học phí: 80.000-100.000

🍁 Lê Minh Đan, Tốt nghiệp đại học Hóa học

Chuyên dạy: Hóa từ lớp 8 - 11

Học phí: 120000 - 150000

🍁 Trần Huỳnh Tuyết Anh, Sinh viên năm 4 Hóa học

Chuyên dạy: Hoá từ lớp 8 - 12

Học phí: 90.000 - 150.000đ/90 phút

🍁 Bùi Thị Loan, Đang học cao học Hóa học

Chuyên dạy: Hoá 8-9, Tin học văn phòng

Học phí: 100.000 - 150.000/ 90 phút

🍁 Lê Thanh Trúc, Tốt nghiệp đại học Hóa học

Chuyên dạy: Toán từ lớp 1 đến lớp 5

Học phí: Thương lượng

🍁 Huỳnh Hưng Quý, Sinh viên năm 1 Hóa học

Chuyên dạy: Toán 9-12. Hoá 12

Học phí: 100.000 - 150.000/90 phút

Bảng giá gia sư tiếng Anh

🍁 Nguyễn Ngọc Pho , Sinh viên năm 1 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ 1-9

Học phí: 100.000-150.000/90p

🍁 Lương Minh Anh, Giáo viên đứng lớp Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ lớp 4 - 11

Học phí: 200.000/90 phút

🍁 Phan Chiêu An, Sinh viên năm 4 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ lớp 1-8

Học phí: 120.000-200.000/90 phút

🍁 Nguyễn Thị Mỹ Linh, Sinh viên năm 4 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ lớp 6 - 11, VStep B1, Giao tiếp, Pre-IELTS

Học phí: 125.000 - 150.000/90 phút

🍁 Phạm Thị Diẽm, Tốt nghiệp đại học Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12

Học phí: Tuỳ trung tâm quyết định

🍁 Bành Thanh Toàn , Tốt nghiệp đại học Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ 1-11

Học phí: 150.000-200.000/ 90-120p

🍁 Nguyễn Thị Yến Khoa , Giáo viên đứng lớp Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ lớp 1-12

Học phí: 120.000-150.00/90 phút

🍁 Nguyễn Nguyên Vũ, Tốt nghiệp đại học Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 5

Học phí: 120.000 - 150.000đ/90 phút

🍁 Nguyễn Thị Yến Nhi, Sinh viên năm 1 Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh 1-7

Học phí: 130.000 - 170.000 /90 phút

🍁 Nguyễn Thị Thanh Trúc, Tốt nghiệp đại học Tiếng Anh

Chuyên dạy: Tiếng Anh lớp 2

Học phí: 150.000đ/90 phút

Bảng giá gia sư môn văn

🍁 Nguyễn Mỹ Ngọc, Đang học cao học Ngữ văn

Chuyên dạy: Ngữ văn từ lớp 3 đến lớp 11

Học phí: 120.000/90p

🍁 Đoàn Huỳnh Duy Phương, Sinh viên năm 3 Ngữ văn

Chuyên dạy: Toán & Tiếng Việt (1-5), Ngữ văn (6-12)

Học phí: 120.000 - 200.000/ 90 phút

🍁 Nguyễn Thị Diễm My, Thạc sỹ Ngữ văn

Chuyên dạy: Ngữ văn 9, 10, 11, 12

Học phí: 150.000 - 200.000đ

🍁 Trần Thị Anh Đào, Sinh viên năm 1 Ngữ văn

Chuyên dạy: Toán và tiếng Việt 1,2,3,4,5

Học phí: 90000 - 120000

🍁 Trần Thị Yến Thanh, Sinh viên năm 2 Ngữ văn

Chuyên dạy: Toán Tieeng Việt từ lớp 1-5; Ngữ văn THCS và lớp 10

Học phí: 100.000 - 150.000

🍁 Nguyễn Thị Ngọc Là , Giáo viên đứng lớp Ngữ văn

Chuyên dạy: Ngữ văn 6- 12, Toán tiếng Việt (1 -5)

Học phí: 125.000/90 phút

🍁 Trần Thị Khánh Trân, Đang học cao học Ngữ văn

Chuyên dạy: Tiếng việt từ 1-5 ngữ văn 6-10 toán 1-3

Học phí: 100.000-150.000/90 phút

🍁 Nguyễn Thư Trang, Sinh viên năm 4 Ngữ văn

Chuyên dạy: Ngữ Văn 1-12

Học phí: 100.000-200.000/90 phút

🍁 Đoàn Ngọc Lệ, Tốt nghiệp đại học Ngữ văn

Chuyên dạy: Toán - Tiếng Việt lớp 3 - 4 - 5 và Ngữ văn từ lớp 6 - 12

Học phí: 100.000 - 150.000 đồng/90 phút

🍁 Đào Duy Tùng, Sinh viên năm 4 Ngữ văn

Chuyên dạy: Tiếng Việt tiểu học, Ngữ văn từ lớp 6-9

Học phí: 100.000/90 phút

Bảng giá gia sư cấp 1 (lớp 1, 2, 3, 4, 5)

🍁 Bùi Thị Phượng Trân, Sinh viên năm 4

Chuyên dạy: Ngữ văn từ lớp 1-9, anh văn từ lớp 1-5

Học phí: 90.000₫/45 phút

🍁 Nguyễn Như ý, Đang học cao học

Chuyên dạy: Tiểu học lớp 1-5

Học phí: 800k/ tháng 4 buổi

🍁 Trương Thị Mỹ Huyền, Sinh viên năm 3

Chuyên dạy: Toán từ lớp 1 - 5

Học phí: 100.000 - 150.000/90 phút

🍁 Hồng Thanh Trúc, Sinh viên năm 3

Chuyên dạy: Toán và Tiếng Việt lớp 1,2,3,4,5

Học phí: 120.000 trở lên/90 phút

🍁 Hoàng Mỹ Linh, Sinh viên năm 3

Chuyên dạy: Toán và Tiếng Việt từ lớp 1 - 5

Học phí: 100.000đ - 200.000đ/90 phút

🍁 Trương Hồng Diễm , Giáo viên đứng lớp

Chuyên dạy: Toán, Tiếng Việt từ lớp 1-5

Học phí: 200000đ/90 phút

🍁 Nguyễn Lê Kim Ngân, Tốt nghiệp đại học

Chuyên dạy: Tất cả các môn KHXH từ lớp 1 - 12

Học phí: Khoảng 20.000 - 30.000/1 giờ

🍁 Nguyễn Lê Ngọc Hương , Giáo viên đứng lớp

Chuyên dạy: Tiếng Việt và Toán tiểu học

Học phí: 150.000-200.000

🍁 Phùng Thị Mỹ Hương, Sinh viên năm 1

Chuyên dạy: Toán lớp 1,2

Học phí: 90-100k/90 phút

🍁 Nguyễn Thúy Ái , Sinh viên năm 2

Chuyên dạy: Tiếng việt 1-5, lịch sử 6-9, sinh học 6-9,ngữ văn 6-9

Học phí: 120-200(90')Hãy xem thêm gia sư từ hệ thống của Trung tâm: Tại đây!

☎️ Liên hệ tư vấn và đăng ký học điện thoại/ Zalo: 0916 774 630

257  4/12/2024 5:42:06 PM


Đăng ký tìm gia sư    Đăng ký dạy thêm dạy kèm tại nhà Cần Thơ

BÌNH LUẬN

Viết bình Luận:

Lớp trên FacebookGia sư theo Khu vực🔰  Gia sư Ninh Kiều

🔰  Gia sư Cái Răng

🔰  Gia sư Phong Điền

🔰  Gia sư Bình Thủy

🔰  Gia sư Ô Môn

Gia sư theo môn🔰  Gia sư Mầm non

🔰  Gia sư Tiểu Học

🔰  Gia sư Toán

🔰  Gia sư Lý

🔰  Gia sư Hóa

🔰  Gia sư tiếng Anh

🔰  Gia sư tiếng Hoa

🔰  Gia sư tiếng Hàn

🔰  Gia sư tiếng Nhật

🔰  Gia sư tiếng Pháp

🔰  Gia sư văn học

🔰  Gia sư môn Sinh

🔰  Gia sư ngoại ngữ

🔰  Gia sư Piano Guitar

🔰  Gia sư tin học

🔰   Gia sư luyện vẽ

🔰  Luyện thi đại học

Gia sư theo lớp🔰  Gia sư lớp 1

🔰  Gia sư lớp 2

🔰  Gia sư lớp 3

🔰  Gia sư lớp 4

🔰  Gia sư lớp 5

🔰  Gia sư lớp 6

🔰  Gia sư lớp 7

🔰  Gia sư lớp 8

🔰  Gia sư lớp 9

🔰  Gia sư lớp 10

🔰  Gia sư lớp 11

🔰  Gia sư lớp 12

Dành cho gia sư🔰  Cập nhật hồ sơ gia sư

🔰  Việc làm cần tìm gia sư

🔰  Cách lấy mã số gia sư

🔰  Cách tuyển gia sư của Trung tâm

Hãy like facebook để nhận thông tin lớp mới thường xuyên

Trung tâm Gia Sư Tây Đô

Dạy kèm tại nhà – Chất lượng số 1

Điện thoại: 0916 774 630

Địa chỉ: 73/33 Nguyễn Trãi, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

© Designed by Tin Hoc Tay Do